Programa de Vacances Socials 2019 - Generalitat Valenciana
20/06/2018

¿Què son les vacances socials de la Generalitat Valenciana?

El seu objectiu és proporcionar un període vacacional a les persones majors de la Comunitat Valenciana, per a la promoció de l'envelliment actiu, el desenvolupament personal, els hàbits de vida saludables i el coneixement d'espais turístics de la Comunitat Valenciana.
Un altre objectiu és el manteniment i la generació d'ocupació en aquestes zones durant la temporada baixa.

 

¿Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Podran sol·licitar el programa aquelles persones majors de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits següents

Requeriments

1.- Presentació de la sol·licitud dins del termini establit.

2.- Ser major de 65 anys, o major de 60, que acredite la condició de pensionista abans del 31 de desembre de 2018.

3.- Estar empadronat/ada en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

4.- No patir malaltia infectocontagiosa, poder-se valdre per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la convivència normal.

5.- Poden ser beneficiaris (acompanyants) del programa, juntament amb el/la sol·licitant:
- El/la CÒNJUGE de la persona sol·licitant, que ha de reunir obligatòriament els requisits 3, i 4 anteriorment indicats.
- El familiar a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45 % que forme part de la unitat familiar del sol·licitant, sempre que el viatge el faça amb els seus familiars i ocupe un llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel.

 

¿Quan s'ha de sol·licitar?

La data de finalització de termini definitiu és el 13 de juliol de 2018.

 

Més informació

Ací está l'enllaç a l'impres de sol·licitud: SOL·LICITUD DE PROGRAMA VACANCES SOCIALS 2019

Podeu trobar més informació sobre aquestes ajudes a: VACANCES PER A MAJORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Formulario de búsqueda